لطفا در ايام تعطيل رسمي  جهت ترانسفر فرودگاهي  هتل با شماره ۰۹۱۵۴۰۰۲۰۱۳ يا ۰۹۱۵۲۴۲۰۴۲۰ هماهنگ فرماييد سایر اعلانات