صاحب امتياز نماد به نام بهنام موسوي مي باشد 
شرکت خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي پارميس سير توس  فعال در زمينه صدور بليط هاي داخلي وخارجي وهمچنين رزرو هتل  وتورهاي گردشگري  اماده خدمات مي باشد