راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر نجف به مشهد
پنجشنبه 18 خرداد 5,600,000
یکشنبه 21 خرداد 5,300,000
پنجشنبه 25 خرداد 5,800,000
یکشنبه 28 خرداد 6,000,000
پنجشنبه 1 تير 6,900,000
یکشنبه 4 تير 7,500,000
پنجشنبه 8 تير 6,500,000
یکشنبه 11 تير 8,000,000
پنجشنبه 15 تير 6,000,000
یکشنبه 18 تير 8,000,000
پنجشنبه 22 تير 7,000,000
یکشنبه 25 تير 6,700,000
پنجشنبه 29 تير 6,000,000
یکشنبه 1 مرداد 7,500,000
پنجشنبه 5 مرداد 7,500,000
یکشنبه 8 مرداد 6,500,000
پنجشنبه 12 مرداد 6,500,000
یکشنبه 15 مرداد 6,500,000
پنجشنبه 19 مرداد 7,500,000
یکشنبه 22 مرداد 7,500,000
پنجشنبه 26 مرداد 7,500,000
یکشنبه 29 مرداد 6,500,000