راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر مشهد به بغداد
يکشنبه 7 مرداد 4,800,000
چهارشنبه 10 مرداد 6,000,000
پنجشنبه 11 مرداد 6,500,000
يکشنبه 14 مرداد 7,500,000
چهارشنبه 17 مرداد 8,000,000
پنجشنبه 18 مرداد 8,000,000
يکشنبه 21 مرداد 8,000,000
چهارشنبه 7 شهریور 6,000,000
پنجشنبه 8 شهریور 6,000,000
يکشنبه 11 شهریور 6,000,000
چهارشنبه 14 شهریور 6,000,000
پنجشنبه 15 شهریور 8,000,000
يکشنبه 18 شهریور 8,000,000
چهارشنبه 21 شهریور 10,000,000
پنجشنبه 22 شهریور 10,000,000
يکشنبه 25 شهریور 10,000,000
چهارشنبه 28 شهریور 10,000,000
پنجشنبه 29 شهریور 10,000,000
يکشنبه 1 مهر 10,000,000
چهارشنبه 4 مهر 10,000,000
پنجشنبه 5 مهر 10,000,000
يکشنبه 8 مهر 10,000,000
چهارشنبه 11 مهر 10,000,000
پنجشنبه 12 مهر 10,000,000
يکشنبه 15 مهر 10,000,000
چهارشنبه 18 مهر 10,000,000
پنجشنبه 19 مهر 10,000,000
يکشنبه 22 مهر 10,000,000
چهارشنبه 25 مهر 10,000,000
پنجشنبه 26 مهر 10,000,000
يکشنبه 29 مهر 10,000,000
چهارشنبه 2 آبان 10,000,000
پنجشنبه 3 آبان 10,000,000
يکشنبه 6 آبان 10,000,000