راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به بغداد
شنبه 6 مرداد 5,700,000
سه شنبه 9 مرداد 6,000,000
شنبه 13 مرداد 6,500,000
سه شنبه 16 مرداد 6,500,000
شنبه 20 مرداد 6,500,000
سه شنبه 23 مرداد 8,000,000
سه شنبه 6 شهریور 5,000,000
شنبه 10 شهریور 5,000,000
سه شنبه 13 شهریور 6,000,000
شنبه 17 شهریور 8,000,000
سه شنبه 20 شهریور 9,000,000
شنبه 24 شهریور 9,000,000
سه شنبه 27 شهریور 9,000,000
شنبه 31 شهریور 9,000,000
سه شنبه 3 مهر 9,000,000
شنبه 7 مهر 9,000,000
سه شنبه 10 مهر 9,000,000
شنبه 14 مهر 9,000,000
سه شنبه 17 مهر 9,000,000
شنبه 21 مهر 9,000,000
سه شنبه 24 مهر 9,000,000
شنبه 28 مهر 9,000,000
سه شنبه 1 آبان 9,000,000
شنبه 5 آبان 9,000,000